iletisimin-gucu

İletişim sadece canlılar için değil, tüm kurumlar ve sistemler için de can damarıdır. İnsanlar günlük yaşamlarının çok büyük bir bölümünü iletişim kurarak geçirirken, kurumların sürdürülebilirlikleri de iletişimle olanaklıdır.

Devletler ise bir sistemler bütünü olarak hem alt sistemlerinin işleyebilmesi, hem de kendi sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için iletişime gereksinim duyarlar. Bir başka deyişle tüm canlılar gibi kurum ve kuruluşların hatta sistemlerin de sürdürülebilirlikleri, iletişimle gerçekleşir. Ayrıca algı, imaj ve itibarın inşası ve/veya sürdürülebilirliği de ancak iletişimle mümkündür. Ancak iletişim sadece sürdürülebilirliğin değil, değişimin de anahtarıdır.Her sembol, her davranış, her ritüel hatta susma eyleminin bile ileti gönderdiği ve algıyı biçimlendirdiği dikkate alınırsa iletişimin başarılı olabilmesi, onun stratejik olması ile yakından ilgilidir. Stratejik iletişimin uygulanması ise ancak Halkla İlişkiler ile gerçekleşebilir.

 

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok.

Ruhunuzu satmayın yeter.

 

Nelson Mandela