Uncategorised

Makaleler

 • Peltekoğlu, Zeynep Filiz & Tozlu, Emel. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Dijital Paydaşları Sosyal Medya Fenomenleri.  Erciyes İletişim Akademia Dergisi. (Yayın No: 4422477)
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Güven, Deniz. (2018). “Siyasal Halkla İlişkiler Kampanyalarında Müzik Kullanımı: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”.  Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, Aydın Üniversitesi, Ekim, 2018.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Tozlu, Emel. (2018). Social Media Influencers: Are They Brand New Actors of Electrol Canpaigns..  “Proceeding  Book of XVI European Conference on Social and Behavioral Science held in Prizen.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Tozlu, Emel. (2018). Sanatsal Faaliyetlerin Halkla İlişkilerinde Yeni Nesil Kamuoyu Önderleri.  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi.
 • Peltekoğlu, Zeynep Filiz & Tozlu, Emel. (2017). Medya yansımaları ekseninde kadına şiddet sorunsalı ve halkla ilişkiler.  Marmara İletişim Dergisi. (Yayın No: 4051074)
 • Peltekoğlu, Zeynep Filiz & Tozlu, Emel. (2017). Halkla İlişkiler Ve Gönüllülük Ekseninde Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Ve Bin Yıl kalkınma Hedefleri.  Selçuk İletişim, 10(1), 5-31. (Yayın No: 3561998)
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Uralman, Nezahat Hanzade. (2016). Tüketim Kültürü Perspektifinden Halkla İlişkiler.  Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1).
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (2016). “Halkla İlişkiler Üzerine Düşünmek”. İletişimin Gücü Kurumsaldan Küresele Halkla İlişkiler, (Ed.) Filiz Balta Peltekoğlu, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Peltekoğlu, Y. Irmak. ”Sosyal Ağların Açık Kitapları ve Evrilen Mahremiyet”. Ağdaki Şüphe Bir Sosyal Medya Eleştirisi, (Ed.) Ebru Özgen,  Tolga Kara, İstanbul: Beta Yayınları,2015
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. “Sosyal Medya, Sosyal Değişim”. Sosyal Medya Akademi. (Ed.) Ebru Özgen, Tolga Kara, Beta Yayıncılık, 2014
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (2013). “Yeni Nesil Halkla İlişkiler”. Halkla İlişkilerin Kazancı. (Ed.) Melike Aktaş Yamanoğlu, Özdemir Pınar.
 • Peltekoğlu Filiz Balta & Hürmeriç, Pelin. (2012). Social Media Used As A Marketing Public Relations Tool In Turkish Football Teams For Sport Marketing.  Selçuk İletişim.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Hürmeriç, Pelin. (2012). The Effects of the Environment on Public Relations and Advertising as Key Elements of Promotion Strategy in the Marketing efforts.  International Conference on Contemporary Marketing Issues.
 • Sahan, Sanje & Peltekoğlu, Zeynep Filiz. (2011). The Effects of Zara to the SMEs of an Emerging Market.  Journal of Global Fashion Marketing, 2(1), 1-10. Doi: 10.1080/20932685.2011.10593077 (Yayın No: 673143)
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (2011). “Halkla İlişkiler Okuryazarlığı”. Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi. (Ed.) Sema Becerikli Yıldırım, Ütopya Yayınları. Peltekoğlu, Filiz Balta. (2011). “Halkla İlişkiler Okuryazarlığı”. Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi. (Ed.) Sema Becerikli Yıldırım, Ütopya Yayınları.
 • Dahan, Gresi & Peltekoğlu, Filiz Balta. (2010). An Investigation on the Effects of A Global Brand to the Smes of A Local Market  Zara Case.  JAMS 2010 Global Marketing Conference.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta, Tuzel, Nazlım & Bahadırlı, Serah. (2010). Turkish Managers  Attitutes Towords Humor in Advertising.  14. World Business Congress, International Management Development Research Yearbook.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta & Akbayır, Zuhal. (2010). Blogs in Corporate Communication  A Review on Corporate Blogs of Informatic Companies in Turkey.  International Conference of New Media and Interactivity, Marmara Üniversitesi.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (2007). “İmajın Çekiciliği mi? Sokratesin İtibarı mı?”. Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler. (Ed.) Metin Işık, Eğitim Kitabevi.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (1999). Halkla İlişkiler Açısından Kalite Kavramı.  Verimlilik Dergisi.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (1998). Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkilerin Önemi.  Marmara İletişim Dergisi
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (1997). Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (1997). Tutundurma Bileşeni Olarak Halkla İlişkiler. İletişim Türkiye
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (1995). Dergiciliğin Gelişimi ve Türkiye de Kadın Dergileri. Marmara İletişim Dergisi
 • Peltekoğlu, Filiz Balta. (1994). İletişim ve Medyada Kalite. Marmara İletişim Dergisi.

Algı Yönetiminin Aktörleri

 

“Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok.
Ruhunuzu satmayın yeter”
Nelson Mandela


Uyaranlarla oluşan algı, uyaranların denetimiyle de yönetilebilir bir nitelik kazanır. Özellikle zamanın hızlı aktığı, görselin zirveye ulaştığı, resmin yazının yerini almaya çalıştığı, insanların habere, bilgiye, enformasyona ulaşmak için neredeyse TV düğmesini bile açmaya üşendiği, onun yerine bildirimlerle “bilgi” gereksinimini karşıladığı ve ulaş(tırıl)an bilgiyle yetinmenin kolaylığına alıştığı kültürlerde, kuşkusuz uyaranların yöneltilmesiyle algının yönetilmesi de kolaylaşır. Hele birde kuramlar biliniyor, kanallar kontrol edilebiliyorsa sorun kendiliğinden çözülür! Tüm bunlara medyanın ekonomi politiğinde yaşanan değişimlerin yanı sıra, kamuoyu önderleri, dijital literatür ifadesiyle sosyal medya fenomenleri de eklendiğinde her şey daha da kolaylaşır kuşkusuz. Bu koşullar ise kamuoyu önderi etkisiyle karşımıza çıkan spin doktorlar üzerinde düşünmeyi, her zamankinden daha da önemli hale gelir. Çünkü halkla ilişkiler perspektifinden spin doktorlar, geleneksel ya da dijital ortamlarda algıya ulaşan uyaranlardır.


Spin Doktor kavramı ilk kez 1984 ‘de New York Times editoryası tarafından Amerika Başkanlık adayları Ronald Reagan ve Mondale’nın televizyon tartışmasının ardından Amerikan politikasının bir jargonu olarak kullanılmaya başlansa da daha sonra Amerikan politikasında basına ve kamuoyuna yapılan açıklamalara eklenen -pozitif ve/veya negatif- yorumları ifade etmek üzere de kullanılır oldu. Andrew Cutler, sözcüğün Washington Post’un yazarı William Safire tarafından 1950’lerin argo sözcüğü “spin a yarn” a (palavra sıkmak- "hikaye anlatmak"- uydurmak) dayandırıldığını dile getirmektedir . Başlangıçta siyasi uygulamalarda seçim faaliyetlerini, seçim vaatlerini, etik kavramı ile ilişkisi açısından ele alan bir anlam yüklenen sözcüğün etimolojisi nereye dayanırsa dayansın, günümüzde spin doktor kavramı algı yönetiminin önemli bir aktörü olarak kara halkla ilişkiler literatüründe karşımızda... Bu bağlamda Halkla İlişkiler ve iletişim stratejilerindeki rolleri ve işlevleri açısından (Herman ve Chomsky’nin “Rıza’nın İmalatı” adlı eserlerinde söz ettikleri Propaganda Modeli bağlamında) filtre işlevi gören uzmanların, spin doktor rolünü başarıyla yerine getirerek, algı yönetim sürecinde önemli işlev üstlendikleri söylenebilir. Filtre işlevi gören uzmanlar, yani algı yönetiminin “bilirkişiler”i çoğu kez hizmet ettikleri amacın farkında olarak, kimi zaman “bilirkişi” olma hazzını duyumsayarak ve bazen biraz da bireysel beklentilerin itici gücüyle, geleceğin inşasında tuğlaların örülmesine katkıda bulunurlar.


Başarının ölçüsünün sahnedeki performans olması, spin doktor rolünü benimseyenlerin performanslarının doruğuna çıkma çabalarını da anlaşır kılar.


Oysa yaşanmış tüm zamanlar daha iyi bir geleceğin; gerçeğin, eşitliğin, sosyal adaletin ve özgür insan iradesinin ürünü olduğunu kanıtlayan örneklerle doludur. O nedenle; gazetecilerin, akademisyenlerin, yazarların, sanatçıların ve tüm aydınların spin doktor rolüne soyunmaları, beklentileri ne olursa olsun hoşgörü ile karşılanabilir bir durum değildir. Sahne ışıklarının ve alkışların cazibesiyle rollerini başarıyla oynama çabası içinde olan spin doktorların etkisiz olacakları toplumların inşası ise, ancak Kant’ın “ödev ahlakı” ile hareket eden, “koşulsuz buyruk” ilkesini benimsemiş, bireysel ve toplumsal beklentilerin ayrımına varmış ve özgürlüğün değerini duyumsamış olanlarla olanaklıdır. Çünkü gelecek, geçmişte olduğu gibi, “Toplum Sözleşmesi”ni imzalayabilenlerin, gerçeği arayanların ve özgürlüğü inşa edenlerin olacak.


10.01.2017

 

 

anasayfaProf. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu,   1980 yılında İ.İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Yüksek lisansını  İstanbul Üniversitesi'nde ve doktorasını (1988) Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

1993 yılında Doçent, 1999 yılında ise Profesör unvanını aldı.

1992'de aldığı davet üzerine akademik çalışmalarını Amerika'da Nebraska Üniversitesi School of Journalism'de sürdürdü. Daha sonra yine aynı üniversitede davetli öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, 2008 yılında ise Amerika'da bu kez Northern Colorado Üniversitesi School of Mass Communication'da iletişim alanında çalışmalar yaptı, seminerler verdi. 2010-2011 eğitim öğretim yılında ise akademik çalışmalarını davetli öğretim üyesi olarak Northern Colorado Üniversitesi'nde sürdürdü.

2001- 2007 yılları arasında M.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı görevini yürüten, 2004-2007 tarihleri arasında M.Ü. Senato'sunda İletişim Fakültesini temsil eden, 2007-2010 tarihleri arasında M.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Filiz Balta Peltekoğlu, 2000-2010 yılları arasında M.Ü. İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Filiz Balta Peltekoğlu'nun iletişim konusunda yayınlanmış makaleleri ve "Halkla İlişkilere Giriş", "Halkla İlişkiler Nedir?", "Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler", "İletişimin Gücü:Kurumsaldan Küresele Halkla İlişkiler" ve  "Kavram ve Kuramlarıyla Reklam" adlı kitapları bulunmaktadır.

 

Güncel

Görseller

Diğer Makaleler...

 

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok.

Ruhunuzu satmayın yeter.

 

Nelson Mandela