2018’de Dijitalin Penceresinden Halkla İlişkiler

Yayınlanma Güncel

Her alanda olduğu gibi halkla ilişkiler açısından da kaçınılmaz olan değişim, halkla ilişkilerin omurgası olma özelliğini tüm zamanlarda koruyan iletişimin araç ve yöntemleri aracılığıyla gerçekleşiyor. İlk örneklerinden bu yana iletişimle açığa çıkan, iletişimle varlık kazanan Halkla İlişkilerin meydanlardan, internete ve hatta mobil cihazlara taşınan iletişim değişiminden etkilenmemesi olanaksız. Genel bir yaklaşımla; dünya ve ülke nüfusunun %80’inin internet kullanıcısı olduğu, günde ortalama 4 saatini internette geçirdiği, nüfusun yarısından fazlasının (48 milyon) günde iki saatini sosyal medyada geçirdiği göz önüne alınırsa, hedef kitleye erişimin yolunun dijital iletişimden geçtiği, bugünün halkla ilişkilercisi için önemli bir veri haline dönüşür. Gerçekten de halkla ilişkilerin ilk sistematik uygulamalarından bu yana iletişim araç ve yöntemleriyle ilişkisi vazgeçilmez olmuş, her iletişim araç ve yöntemi, en kısa zamanda Halkla İlişkiler araç ve yöntemi haline dönüşmüştür. Tam da bu noktada Mc Luhan’ın “ elektronik ortamda insanın doğası dönüşür” ifadesini halkla ilişkiler açısından yorumlamak ve insanın dönüşen doğasıyla oluşturduğu yeni hedef kitle üzerinde düşünmek gerekiyor.

Kimlerle İletişim, Dijital Alıcıyı Anlamak; İletişim yönetiminin yeni muhatapları, televizyon ekranları başında saatlerini geçiren, okuduğu gazetelere ve dergilerin satırlarına tekrar tekrar geri dönen, insanlar değiller. Artık hedef kitleler/paydaşlar/ muhataplar, tüm zamanlardan çok daha fazla sayıda iletiyle karşılaşan, 280 karakterle derdini anlatma çabası içinde olan, ve mobil telefonlarına yüzlerce “bildirim” alan, çok hızlı akan zamanın, hızlı tüketen insanları olarak ilk hedef kitle örneklerinden oldukça farklı bir profile sahipler. Aynı masa etrafında toplanan ama birlikte albüme bakmak yerine, mobil cihazlarıyla ağ üzerinden iletişim kuran, video, fotoğraf paylaşımında bulunan alıcılar var iletişimin hedefinde. Çünkü artık iletinin hedefinde “Elektronik ortamda doğası dönüşmüş insanlar” var.

Dijitalin Gücünü Kabul Etmek ve Hızına Uyum Sağlamak; Philip Kotler’in “High Visibility” adlı eserinde dile getirdiği gibi kişisel markalama için kılık kıyafet, dış görünüm, sahnede görünmek, sosyal etkinliklerde var olmak, manifesto yayınlamak kuşkusuz çok önemli ama bunları internet ortamına taşımak ayrıca önemli. Zira farkındalık artık dijital ortama taşındı. Var olmanın yolu dijital görünürlükten geçiyor. Bu nedenle, bugünün halkla ilişkilercisi, görüntünün 60.000 kez daha hızlı işlendiğini, spotify’nin 30 milyon abonesi olduğunu ve %24’ünün ilk beş saniyeyi dinlediğini % 48’in ise hiçbir şarkıyı sonunda kadar dinlemediğini bilmelidir ki, 2-3 dakikalık dijital öykülemenin gücünden yararlanabilsin. Çünkü halkla ilişkiler ancak o zaman “kurumun çevre koşullarına uyumunu” sağlama temel prensibini günümüzle buluşturabilir, “Görme Biçimleri” ve “Televizyon Öldüren Eğlence”nin içeriği bugüne taşınabilir.

Dijital Bağlamda Tutarlılık Denetimini Kavramak; halkla ilişkilerin en temel kavramlarından olan itibarın en temel bileşeni olan “tutarlılık”, yani birey ya da kurumların temel prensiplerinin aynı koşullarda, aynı sonuçlara yönelik olarak yaşama geçirilmesi, hiç tartışmasız güvenin de ilk koşuludur. Bugün ise önceki verilere eş zamanlı iletişim olanağı sağlayan, iletilerin tek tuşla yayılmasını, yan yana getirilmesini sağlayan dijital ortamlar, yararlanıcıları açısından adeta bir tutarlılık denetçisi işlevi üstlenmektedir. Bu nedenle 2018’in dijital halkla ilişkilerinde silginin pek de şansı olmadığını bilmek gerekiyor.

2018, halkla ilişkilerin kurum ve kuruluşların değişimlere adaptasyonu konusundaki sorumluluğunu dijital ortam bağlamında kavrayan, dijitalleşmeyle çalışanlarının tümünün vitrinde olduğunu bilen, dijital hedef kitle, online paydaş ve elektronik ortamda doğası dönüşen muhatapların beklentilerini anlayan, halkla ilişkilerin temel felsefesini içselleştiren ve dijital iletişim açısından yorumlama becerisini gösteren, bir başka ifadeyle; dijital iletişim ile halkla ilişkiler felsefesini buluşturabilenlerin yılı olacaktır. Üstelik sadece olağan dönemlerde değil olağanüstü dönemler için de dijital planlarını yapabilenlerin yılı…

 

05.01.2018

Tags: halkla ilişkiler dijital iletişim kişisel markalama

 

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok.

Ruhunuzu satmayın yeter.

 

Nelson Mandela