Bir Ekonomik Tetikçinin Halkla İlişkilerle İlişkisi Olabilir mi?

Yayınlanma Güncel

John Perkins tarafından yazılan "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları"nı okurken halkla ilişkilerin insanlık tarihi kadar eski mazisine karşın kavramın hala daha tam olarak anlaşılamadığını bir kez daha anımsadım.

Halkla ilişkilerin farklı alanlara uygulanabilirliğinin kavramın doğru yorumlanmasını güçleştirdiği tartışmasız bir gerçek. Ama bunda disiplinin sadece "publicity" yaklaşımı içerisinde değerlendirilmesinin payı da azımsanamaz. Oysa Baskin Otis ve Aranoff Craig'in " Public Relations The Proffession and The Practice " adlı eserlerinde de dile getirdikleri gibi  "halkla ilişkiler, imaj yaratmakla sınırlı olmayıp çok karmaşık reçetelere kadar uzanan geniş bir uygulama alanına sahiptir." İşte bu karmaşık reçeteler boyutuyla belki de iletişimin en kapsamlı uygulama alanı olan halkla ilişkilerin bu kompleks yapısı, Perkins'in kitabıyla oldukça belirgin hale geliyor.

Genel yaklaşımla halkla ilişkiler,  amaçlar üzerine yapılandırılan iletişimin yönetimi olduğuna göre işletmelerin olduğu kadar ulusal politikaların da, uluslararası ilişkilerinde yönetilmesinde vazgeçilmezdir.

İşte John Perkins'in 1982 yılında Bir Ekonomik Tetikçinin Vicdanı olarak yazmaya başladığı ve çeşitli nedenlerle 2004 yılında "Bir Ekonomik tetikçinin İtirafları" olarak basılabilmesini sağladığı kitabında halkla ilişkiler ( public relations) kavramı ancak birkaç kez geçiyor olsa da kitap, benimsediğim ve yıllardır anlatmaya çalıştığım boyutuyla halkla ilişkilerin nelere kadir olduğunu göstermesi bakımından oldukça çarpıcı örneklerle dolu.

Bu nedenle kavramı doğru değerlendirebilenler halkla ilişkilerin tanıtım ve duyuru ile sınırlı olmadığını, verilen kredilerden değişen iktidarlara, sosyal değişime, satışların arttırılmasına ama aynı zamanda toplumsal duyarlılığa kadar, bir başka deyişle; "imaj yaratmaktan çok karmaşık reçetelere" kadar geniş bir kapsama alanının olduğunu okumakta hiçbir güçlük çekmezler.

İşte, halkla ilişkiler okur-yazarlığı bu açıdan da önemlidir. Hele bir de kara halkla ilişkiler devredeyse ve sizde günü doğru anlamak ve yönetmek istiyorsanız .

3.02.2014

Tags: halkla ilişkiler publicity ekonomik tetikçi

 

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok.

Ruhunuzu satmayın yeter.

 

Nelson Mandela